Харьков ГО КСУ Феникс CAC-UA + mono 20-21.06.2015 

NIVAGO DEL AILEND - отл 3; моно - JCAC 

LAKY SHARM OSTIN WIN - JCAC; Л.Ю.; Best Junior; моно - отл 3

Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY
Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGYПитомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY

Харьков Сириус CAC-UA FCI-CACIB 1-2.08.2015

NIVAGO DEL AILEND - 2x отл 3

LAKY SHARM OSTIN WIN - 2x отл 2

ГУ КСУ Киев 3x FCI-CACIB + mono 28-30.08.2015

NIVAGO DEL AILEND - отл 4; отл 3; v.g.; моно отл 2

LAKY SHARM OSTIN WIN - 3х JCAC; 3х Л.Ю. 3Х Best Junior;моно-JCAC

Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY
Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY
Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY

Харьков ХГО КСУ Природа CAC-UA 27.09.2015

NIVAGO DEL AILEND - отл 3

LAKY SHARM OSTIN WIN - JCAC

MULTATULI FANGORIA - Б.П. (baby)

Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY
Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY

ГУ КСУ Киев 2x FCI-CACIB 5-6.12.2015

NIVAGO DEL AILEND - 2х отл 3

LAKY SHARM OSTIN WIN - CAC; RCAC

MULTATULI FANGORIA - Б.П. 2; Б.П. 5 (puppy)

Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY
Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY
Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY
Питомник цвергпинчеров MAGIC ENERGY